Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Sierpie 2020 05:41:55
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
V Zjazd Delegatw SEiRP
W dniu 16 maja 2014 roku w rodzie Wielkopolskiej odby si

V Zjazd Delegatw Stowarzyszenia Emerytw i Rencistw Policyjnych
Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Sala obrad

W Zjedzie tym uczestniczyo 30 delegatw z 31 wybranych przez poszczeglne koa.

 Delegaci

Delegaci podsumowali miniona kadencj, oceniajc prac k terenowych i Zarzdu Wojewdzkiego.


Byy te podzikowania za szczeglne zaangaowanie w pracy na rzecz naszego rodowiska.

Zarzd Federacji Sub Mundurowych w Kliszu przyzna czterem osobom Odznaki Honorowe
" Za zasugi dla Federacji Sub Mundurowych Emerytw i Rencistw"

Wyrnieni Dyplomami

Z rk Prezesa FSSM Zbigniewa Gsiorka odznaki otrzymali:
Stanisaw Pruszyski, Czesaw Poka, Marek Kryszak i Roman Wojciechowski

Wyrnieni Dyplomami

Zjazd wybra Prezydium Zarzdu Wojewdzkiego, Wojewdzk Komisj Rewizyjn
oraz 2-ch Delegatw na Krajowy Zjazd SEiRP tj. Stanisawa Pruszyskiego i Zbigniewa Gsiorka


Galerta fotografii              powrt do strony gwnej ...Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl