Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
07 Grudzie 2019 00:13:58
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
AKTUALNOCI
POSIEDZENIE ZW SEiRP W POZNANIU

.................
  We wtorek 24 wrzenia br.Oddzia Wojewdzki SEiRP w Poznaniu odby posiedzenie zarzdu powikszone o delegatw wojewdzkich i czonkw Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych goci w rodzie Wlkp.
Poruszanymi tematami byy sprawy:
-omawiane na wrzeniowym zjedzie ZG SEiRP w Posku,
-ubezpiecze w stowarzyszeniu,
-finansowe w koach i OW SEiRP w Poznaniu.
Wyrniajcym si czonkom stowarzyszenia prezes OW SEiRP kol.Jan Zachcia wrczy przyznane przez ZG SEiRP odznaczenia i dyplomy.
Prezesi k przedstawili swoje osignicia turystyczne i omwili zorganizowane w koach wycieczki krajowe i zagraniczne.Przoduj w tym koa w Kaliszu i Gnienie.
Wan spraw byla mobilizacja czonkw SEiRP do udziau w wyborach do Sejmu i Senatu. Zaproponowano poparcie dla ugrupowa popierajcych nasze starania o popraw sytuacji materialnej emerytw i rencistw MSWiA.
Odczytano te interesujacy list kandydata do Sejmu Andrzeja Rozenka.
Po dyskusji zaproponowano termin nastepnego zebrania czonkw zarzdu OW SEiRP w Poznaniu na 10 grudnia br.o godz.11.00 w restauracji Wiedeska w rodzie Wielkopolskiej

                      redakcja: Jarosaw Januszewski                       Zdjcia Tadeusz Szmidel __________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE Z KIERONICTWEM KWP W POZNANIU

Lednica 2018
   W dniu 16 stycznia 2019 roku w Poznaniu odbyo si spotkanie
   Czonkw Zarzdu Wojew�dzkiego SEiRP z Kierownictwem KWP w Poznaniu

                      Fotogaleria __________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE INTEGRACYJNE NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Lednica 2018
   Zarzd SEiRP Gniezno w ramach wsppracy wielkopolskich k
   zorganizowa piknik integracyjny nad Jeziorem Lednickim.
   Do wspudziau zapraszajc Zarzdy SEiRP z Kalisza i Piy.
   W soneczne przedpoudnie 50 osobowa grupa uczestnikw spotkaa
   si pod pomnikiem B.Chrobrego. Zwiedzilimy Muzeum Archidiecezjalne,
   skarbiec oraz katedr, a w niej Drzwi Gnienieskie i podziemia.
   Po przerwie na starwce przemiecilimy si do Wielkopolskiego Parku
   Etnograficznego, oraz zwiedzilimy may skansen na Lednicy.
   Nastpnie udalimy si nad brzeg jeziora Legnickiego, gdzie pod strzech,
   przy muzyce odbya si biesiada. Serwowano potrawy z rusztu i grilla,
   gorce pyry z gzikiem, chleb ze smalcem i ogrkiem. To wszystko byo
   mona popi piwem, kaw, herbat, ...

                      Fotogaleria __________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W KALISZU

posiedzenie zw
   Zarzd kaliskiego SEiRP w czerwcowe popoudnie zorganizowa piknik
   integracyjny. Do Kalisza zaproszono kolegw i przyjaci z Koa SEiRP w
   Gnienie, ktrzy przybyli w iloci 17 osb. Piknik cieszy si wyjtkowym
   powodzeniem. Goszczono si przy urku, kiebasie, bigosie chlebie ze
   smalcem, ogrku kiszonym i napojach. Taczylimy przy muzyce z lat
   60, 70 i 80-tych. Do taca przygrywa zesp "Dysonans". Chtnych do
   taca nie brakowao. Gocie z Gniezna byli zadowoleni z pobytu, co
   wyraali w swich wypowiedziach i zaprosili przedstawicieli kaliskiego koa
   do rewizyty w Gnienie w lipcu. Okazao si, e inicjatywa wsplnych
   imprez jest godna naladowania i kontynuowania.

           Fotogaleria          więcej na stronie SEiRP Kalisz
__________________________________________________________________________________________

JUBILEUSZ XV LECIA SEiRP GNIEZNO

posiedzenie zw
   W dniu 18.05.2018 w Gościńcu Nad Stawami w Gnieźnie odbyła się
   Uroczysta Gala Jubileuszowa. Członkowie gnieźnieńskiej organizacji
   podsumowali 15 lat działalności. Były wspomnienia, podziękowania
   a najaktywniejsi zostali uhonorowani specjalnymi wyr�żnieniami.
   Uroczystość uświetnił występ Zesp�ł Pieśni i Tańca �Strzecha� z Domu
   Kultury w Trzemesznie.
   Gośćmi spotkania byli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz,
   Komendant Powiatowy Policji Przemysław Kozanecki, oraz Prezesi:
   Jan Zachciał i Stanisław Pruszyński z Zarządu Wojew�dzkiego.
   Po zakończeniu części oficjalnej był poczęstunek, uczestnikom
   serwowano między innymi szeroki wachlarz potraw z grilla.
   Następnie zabrzmiała muzyka przy kt�rej bawiono się wybornie.

           Fotogaleria          Zobacz więcej na ten temat ... __________________________________________________________________________________________

VI ZJAZD DELEGAT�W SEiRP WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

posiedzenie zw   W dniu 17 kwietnia 2018 roku
- do �rody Wielkopolskiej,
  zjechali delegaci wszystkich k�l terenowych SEiRP wojew�dztwa, aby
  podsumowa� dotychczasow� działalność organizacji terenowych.
  Sprawozdanie z dzałalności Z.W. przedstawił Preses J.Zachciał,
  a sprawozdanie finansowe Skarbnik ZW Jerzy Świątkowski.

  Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi Wojew�dzkiemu.
  Następnie wybrano 9-cio osobowe Prezydim Zarządu Wojew�dzkiego
  Presesem został wybrany ponownie kol. Jan Zachciał.
  Wybrano też 5-ciu Delegat�w na Zajazd Zarządu Gł�wnego SEiRP.

   Zjazd zakończył się wsp�lnym obiadem.

Fotogaleria              ....
__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE OPŁATKOWE W GNIEŹNIE

ZW    W dniu 22 grudnia 2017r. gnieźnieńskie SEiRP zorganizowało
   Sopotkanie opłatkowe dla swich członk�w i sympatyk�w

   Gośćmi spotkania byli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz,
   Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Przemysław Kozanecki,
   przedstawiciel Starosty dyrektor Marcin Makohoński, kapelan policji
   ks. Jacek Orlik i Prezes Związku Żołnierzy WP Jan Stefanek.
   Prezes Zenon Pieterek om�wił działalność za mijający rok, podziękował
   za wsp�łpracę i złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.
   Następnie ks. kapelan zaintonował kolędą, kt�rą wsp�lnie odśpiewano.
   Zgodnie z tradycją wszyscy przełali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia,
   po czym przystąpili do wsp�lnej wieczerzy.
   W spotkaniu uczestniczyło 60 os�b.

......więcej
__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP

ZW    W dniu 12 grudnia 2017r. w Środzie Wlkp. odbyło się
   Posiedzenie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu

   Spotkanie to miało charakter szczeg�lnie uroczysty ze wzglęgu
   na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny.
   Prezes Jan Zachciał om�wił sprawy bieżące, informując o działaniach
   podejmowanych przez Zarząd Wojew�dzki, a Skarbnik ZW
   Jerzy Świątkowski przekazała informację o działalności finansowej.
   Uczesnicy przełamali sie opłatkiem z złożyli sobie życzenia.
   Na zakonczenie był wsp�lny obiad i pamiątkowe zdjęcie.

zdjęcia ze spotkania

__________________________________________________________________________________________

WIGILIJNE SPOTKANIE W ŚRODZIE WLKP.

ZW 10 grudnia br. w restauracji �Wiedeńska� odbyło się spotkania emeryt�w i rencist�w Koła SEiRP w Środzie Wlkp. Na zaproszenie członk�w koła uczestniczył w nim szef miejscowych str�ż�w prawa komendant Policji inspektor Paweł Wawrzyniak.

Część spotkania przeznaczono na sprawy organizacyjne i podsumowanie funkcjonowania koła oraz plany i kierunki działania na przyszły rok. Wsp�lny obiad był momentem do rozm�w i wspomnień, jednak w gł�wnej mierze poświęcono je zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Z tej okazji podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia nie tylko na nadchodzące święta ale na cały nadchodzący Nowy Rok.

więcej o spotkaniu
__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO

Prezydium    W dniu 05 listopada 2017r. w Środzie Wilekopolskiej odbyło się
   Posiedzienie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRPw Poznaniu
   Tematem posiedzenia były działania, jakie podejmowane są przez SEiRP,
   w związku z wprowadzeniem w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
   Om�wiono też sprawy ubezpieczeń i zmiany w przepisach finansowych.
   Marek Garbatowski - Przewodniczący Wojew�dzkiego Komitetu
   Protestacyjneg0, przedstawił informację o działaniach Komitetu Inicjatyw
   Ustawodawczych FSSM. Poinstruował jak poprawnie zbierać podpisy
   w sprawie poparcia projetu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18.02.1994r
   o zaopatrzeniu emerytalnych funkcjonariuszy

Na spotkaniu obecni byli goście z Nowoczenej: prof. Wojciech Baran-Kozłowski - członek Zarządu Wojew�dzkiego Nowoczesna w Poznaniu, oraz Piotr Szczepański - przedstawiciel posłanki na Sejm RP Pauliny Hennig-Kloski, kt�rzy deklarowali poparcie tej ustawy przez Nowoczesną w Sejmie.
__________________________________________________________________________________________

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W GNIEŹNIE

Szała    Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Emeryt�w i Rencist�w
   Policyjnych w Gnieźnie, z okazji Święta Zmarłych odwiedzili groby
   swoich zmarłych koleg�w, byłych funkcjonariuszy - członk�w
   naszej organizacji i zapalili im okolicznościowe znicze.
  
  
  
Cześć ich pamięci!   więcej o SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE SENIOR�W W MIĘDZYCHODZIE

Szała    W dniu 04 październia 2017 roku Zarząd SEiRP w Miedzichodzie
   zorganizował spotkanie policyjnych emeryt�w i rencisk�w.
   Spotkanie odbyło się się w Klubie Seniora. Gł�wnym tematem
   spotkania była sprawa obniżenia emerytur i rent rodzinnych.
   Uczestnicy zostali zapoznani ze sposobem postępowania po otrzymaniu
   decyzji obniżającej świadczenie. Prezes Ryszard Sulej zapoznał
   z działaniami Stowarzyszenia Emeryt�w i Rencist�w Policyjnych
   w tej kwestii i zachęcił do udziału w debacie zorganizaownej
   na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  

więcej o działaniach SEiRP Międzych�d

__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE NA WINOBRANIU W ZIELONEJ G�RZE

Szała    9-10 września, 49 osobowa grupa wyjechała na dwudniową wycieczkę.
   Całą sobotę spędzili w Zielonej G�re, biorąc udział w obchodach
   największego Święta Wina w Polsce. Największą atrakcję imprezy,
   był barwny korow�d, kt�ry przeszedł ulicami Zielonej Gory.
   Na Starym Rynku i gł�wnych ulicach miasta prezentowały się okoliczne
   wininice, gdzie można było degustować wina, oraz zakupić ich
   wyroby w ozdobnych, okolicznościowych butetkach. Pod wiecz�r były
   iluminacje świetlne i koncerty, między innymi wystąpiła Kayah.
   Po noclegu udaliśmy się do Łagowa, gdzie znajduje się XIV wieczny
   zamek Joannit�w, stamtąd pojechaliśmy zwiedzić Międzyrzecki Rejon
   Umocniony, gdzie przeszliśmy bardzo ciekawą podziemną trasą.
   W drodze powrotne wstąpiliśmy na chwilę do Świebodzina.

Foto z wycieczki                więcej o SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

KOLEJNE ZAWODY STRZELECKIE W PLESZEWIE

Szała    W dniu 9 września w Karczemce pod Pleszewem odbyły się
   V Otwarte Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych
   Gł�wnym celem zawod�w była popularyzacja sportu strzeleckiego,
   W zawodach wzięło udział 10 drużyn trzyosobowych w konkurencjach
   zespołowych i 32 zawodnik�w w kategoriach indywidualnych.

   I miejsce zajęła drużyna - SEiRP w Kaliszu, II miejse KPP Pleszew
   a III drużyna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie.
   W trakcie przerwy w strzelaniu można było poczęstować się
   kawą lub herbatą oraz ciastem domowego wypieku.
   Na zakończenie podano groch�wkę z wojskowego kotła.
  
Foto z zawod�w
__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ WETERANA POLICJI W GNIEŹNIE

Szała    W dniu 15 lipca Zarząd Koła SEiRP w Gnieźnie zorganizował
   Dzień Weterana Policji - tym razem w goscińcu Nad Dwoma Stawami

   W części oficjalnej, kierownictwo Stowarzyszenia podziękowało
   najaktywniejszym członkom za zaangażowanie w działalność
   na rzecz naszej organizacji. Wręczono okolicznościowe adresy i dyplomy.

   Po części oficjalnej zaserwowano jedzonko - w tym szeroki wachlarz
   potraw z grilla, zupy, galantyny, przystawki kawę i ciasto
   Następnie zabrzmiała muzyka
   Grupa 70 uczestnik�w spotkania bawiła się wybornie.
  
Foto z imprezy                więcej o SEiRP Gniezno
__________________________________________________________________________________________

ZAWODY STRZELECKIE W MIĘDZYCHODZIE

Szała    7 czerwca 2017 roku na strzelnicy sportowo-myśliwskiej w Międzychodzie
   odbył się turniej strzelecki z broni palnej CZ P09, w kt�rym
   wzięli udział policjanci w służbie czynnej i w stanie spoczynku.

   Poziom był wyr�wnany, a o zajęciu miejsc zadecydowały pojedyncze
   strzały. Największą liczbę trafień zdobył Ryszard Sulej,
   drugi był Janek Wasilkiewicz, a trzeci Leszek Karmanowicz.

   Po konkurencji strzeleckiej rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski.
   Przy takiej okazji nie mogło obyć się bez opowieści ze służby
   Na zakończenie uczestnicy postanowili, że taką imprezę powt�rzą.
  
Foto z imprezy                więcej o SEiRP Międzych�d

__________________________________________________________________________________________

KALISCY EMERYCI BAWILI SIĘ NA PIKNIKU

Szała    Kaliskie Stowarzyszenie Emeryt�w i Rencist�w Policyjnych
   zorganizowało w dniu 09.06 2017r w Szale k/Kalisza

   kolejne spotkanie plenerowe - piknik.

   w spotkaniui uczesniczyli też przedsawiniele bratnich organizacji
   kaliskich służb mundurowych.
   Był bigos, kiełbaski, oraz chleb ze smalcem i og�rkiem.

   Piknik umiliła kapela DYSONANS z gm. Szczytnik
   -
  
  
Foto z pikniku                więcej o SEiRP Kalisz

__________________________________________________________________________________________

WYCIECZKA NA WYBRZEŻE ZACHODNIE I DO BERLINA

ZW    W dniach 30.05 - 02.06.2017r. z inicjatywy ZW SEiRP w Poznaniu;
   odbyła się 4 dniowa wycieczka

   Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w Szczecinie, Międzyzdroje
   gdzie mieszkaliśmy, odwiedziliśmy też Świnoujście
   oraz niemiecki kurort nadbałtycki Ahlebeck.
   W ostatni dzień wycieczki udaliśmy się do Berlina.
   Zwiedzaliśmy miasto spacerując, jeżdżąc autokarem,
   oraz pływając statkiem po Sprewie.

   W wycieczce uczestniczyło 55 os�b:
   30 z Gniezna, 21 z Kalisza i 4 osoby z Międzychodu.
  
.
więcej ......            Forografie

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO SEiRP

ZW    odbyło się dniu 12 kwietnia 2017r. w Środzie Wlkp.
   Prezes Jan Zachciał om�wił sprawy bieżące,oraz przekazał
   informację z prac Zarządu Gł�wnego i ZW SEiRP.

   Poinformował też o założeniu Koła SEiRP w Koninie, oraz
   o znacznem zwiększeniu ilości członk�w Koła przy KWP Poznań.
   Sekretarz ZW R.Koliśniewski om�wił sprawy ubezpieczeń.
   Skarbnik ZW J.Świątkowski instruował zebranych jak prawidłowo
   prowadzić finanse k�ł, oraz sporządzać sprawozdania.
   M�wio też o skutkach działania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

   Prezes J.Zachciał złożył wszystkim życzenia świąteczne
   i zaprosił na obiad, kt�ry podano na zakończenie spotkania.

Foto ze spotkania

__________________________________________________________________________________________

KOLEJNY TURNIEJ KARCIANY W GNIEŹNIE

ZW    W dniu 12 lutego 2017r. Zarząd SEiRP zorganizował kolejny

   V ZIMOWY TURNIEJ GRY W "BAŚKĘ"
   ZWIĄZK�W I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

   48 graczy rozegrało 5 rund turnejowych po 32 rozdania.
   Tryjumfatorzy turnieju za miejsca 1 - 3 otrzymali puchary,
   a za miejsca 4-6 okolicznościowe dyplomy i pamiątki.
   W tym roku funatorami puchar�w były Zarządy: IPA Gniezno,
   ZT NSZZ Policjant�w, oraz SEiR Policyjnych w Gnieźnie


więcej na ten temat na stronie SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE EMERYT�W POLICYJNYCH W MIĘDZYCHODZIE

ZW    W dniu 21 grudnia 2016r. Zarząd SEiRP zorganizował

   SPOTKANIE MIĘDZYCHODZKICH EMERYT�W POLICYJNYCH

   Gośćmi spotlania byli: Komendant Powiatowy Policji, Sławomir
   Kaczmarek i jego zastępca mł. insp. Marek Nawrot oraz
   p. Roma Mazurkiewicz � fizjoterapeutka

   Przekazano aktualności z działalności Stowarzyszenia, oraz
   om�wiono owocną wsp�łpracę z Kierownictwem KPP.

zobacz więcej .....

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE OPŁATKOWE W GNIEŹNIE

ZW    W dniu 16 grudnia 2016r. Zarząd SEiRP w Gnieźnie zorganizował

   Uroczyste Spotknie Opłatkowe dla swioch członk�w

   Gośćmi spotlania byli: Komendant Powiatowy Policji, Diecezjalny
   Duszpasterz Policji, oraz Prezesi parterskich organizacji.
   W trakcie wieczerzy ks. Kapelan Jacek Orlik przeczytał fragment
   Pisma Świętego, po czym wsp�lnie zaśpiewano kolędę.
   Następnie obecni przełamali się opłatkiem i złozyli sobie życzenia.    Spotkanie odbyło się w bardzo rodzinnej atmosferze.
   W wieczerzy uczestniczyły 64 osoby

więcej z działalności SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO SEiRP

ZW    W dniu 14 grudnia 2016r. w Środzie Wlkp. odbyło się

   Posiedzenie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu

   Spotkanie to miało charakter szczeg�lnie uroczysty ze wzglęgu
   na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny.
   Prezes Jan Zachciał om�wił sprawy bieżące,oraz przekazał
   informację z przebiegu ostatniego posiedzenia Zarządu Gł�wnego.
   Następnie w imieniu ZG wręczył kol. Leopoldowi Lisowi - Prezesowi
   z Pleszewa "Odznakę z Dyplomen za działanie na rzecz SEiRP".
   Zb. Gąsiorek wręczył Honorową Odznakę XXV-lecia SEiRP płd.
   Welkopolski Janowi Zachciał i Jerzemu Świątkowskiemu z ZW.
   Uczesnicy przełamali sie opłatkiem z złożyli sobie życzenia.
   Na zakonczenie był wsp�lny obiad i pamiątkowe zdjęcie.

zdjęcia ze spotkania

__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE NA JARMARKU W BERLINIE

Berlin    W dniu 10 grudnia 2016r. członkowie gniźnieńskiego SEiRP wraz z
   rodzinami, udali się na Jarmarki Bożonarodzeniowy do Berlina

   Odwiedziliśmy Jarmark świąteczny przy Aleksanderplaz, oraz
   położony na sąsiednim placu przy kościele St.Marienkirche.

   Następnie odbyliśmy kr�tki spacer po Berlinie - Pomink ,
   Holocaustu, Brama Brandendurską, Kategra, Reichstag i inne.

   Po zmroku udaliśmy się na pięknie oświetlony Jarmark przy
   kościele Pamięci Cesarza Wohelma.
   Wracając, zrobiliśmy zokupy w Centrum Haldlowym A10.

więcej z działalności SEiRP Gniezno

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE KALISKICH SENIOR�W

Kl    Zarząd kaliskiegi SEiRP zorganizował w dniu 7 grudnia 2016r.

   Spotkanie integracyjne senior�w stowarzyszenia

   W spotkaniu uczestniczyli zaproszeniu goście,
   przedstawiciele administracji samorządowej i policji, oraz
   prezesi bratnich związk�w i stowarzyszeń służb mundurowych
   a także Prezes Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP Jan Zachciał.

   M�wiono o działalności koliskiego SEiRP, przypomniano
   odbyte spotkania integracyjne, pikniki, wycieczki itp.
   Były też podziękowania i wyr�żnienia.

   W spotkaniu brało udział 75 senior�w policyjnych

wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE Z GENERAŁEM

ZW    28.11.2016r. w Sali Tradycji KWP w Poznaniu odbyło się
   spotkanie Prezydium Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP z

   nadinsp. Tomaszem Trawińskim - Wielkopolskim
   Komendantem Wojew�dzkim Policji w Poznaniu.

   Zapoznano Pana Komendanta z działalnością statutową SEiRP.
   Podsumowano wsp�łpracę między KWP a SEiRP
   Komendant przedstawił obecny stan bezpieczeństwa,
   oraz wyzwania jakie ma do spełnienia Wielkopolska Policja
   Prezes ZW Jan Zachciał wręczył Panu Komendantowi list
   gratulacjny z okazji mianowania na stopień nadinsp. policji.
   Uhonorowano został też Złotym Medalem XXXV lecia ZŻWP
   Kierownictwa KWP i SEiRP zadeklarowały chęć dalszej wsp�łpracy
   w działalności na rzecz emeryt�w i rencistow policyjnych.

zdjęcia ze spotkania             informacja na stronie KWP

__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ SENIORA W PLESZEWIE

ZW    W dniu 04 listopada 2016r. spotkali się pleszewscy seniorzy

   W spotkaniu uczestniczyli Zb. Gąsiorek i H. Kubik,
   członkowie Prezydium ZW SEiRP w Poznaniu.

   Gośćmi spotkani byli też przedstawiciele:
   LOK, ZŻWP, Straży Pożarnej, Rady Programowej
   Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku i inni

   Po części oicjalnej przy kawie wspominano miniono czasy.
   i czyniono plany działania koła na przyszły rok.

więcej o tym spotkaniu .....

__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE ODPOCZYWALI NAD MORZEM CZARNYM

ZW    W dniach 09-16 sierpnia 2016r. członkowie SEiRP w Gnieźnie

   Przebywali na wypoczynku nad Morzem Czarnym.
   w największym Bułgarskim kurorcie Słoneczny Brzeg.

   Tutaj korzystali z pięknych słonecznych plaż, oraz kąpieli
   w czystym i bardzo ciepłym morzu. Kurort oferuje przez całą
   dobę wiele r�żnych atrakcji więc z nich korzystano.

   Grupa zwiedziła też wiele ciekawych miejsc. Najstarsze miasto
   Bułgarii Nesebar, oraz Burgas i stolicę Sofię (foto obok) .
   Dużą atrakcję było uczestnictwo w tzw. Wieczorze Bułgarskim.
   Była to impreze folklorystyczna na typowej wsi bułgarsiej.
   Przejeżdżając przez Serbię odwiedziliśmy też Nowy Sad, oraz
   jedno z najstarszych miast europy, stolicę Serbii Belgrad.


więcej na ten temat .....

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP

ZW    W dniu 10 czerwca 2016r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się.
   Posiedzenie Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu.

   Gośćmi posiedzenia byli:

   mł.insp. Sławomir Gembara z KWP w Poznaniu, oraz
   Zdzisław Pietryka i Zdzisław Bartula z Zarządu Gł�wnego SEiRP.

   W porządku obrad znalazły się między innymi:
   1. Informacja z posiedzenia Zarządu Gł�wnego SEiRP
   2. Zmiany personalne w składzie prezydium ZW SEiRP.
   3. Wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym dla SEiRP


> > > foto < < <

__________________________________________________________________________________________

KALISCY EMERYCI NAD MORZEM

Rogalin    Kaliskie Stowarzyszenie Emeryt�w i Rencist�w Policyjnych
   i Koło Terenowe SIMP w dniach 20-22 maja 2016r

   zorganizowały wycieczkę turystyczną nad morze

   Trasa wycieczki przebiegała: Kalisz- Inowrocław- Toruń
   - Stegna- Gdańsk- Oliwa- Sopot- Gdynia- Stegna
   - Elbląg � Kanał Elbląski- Włocławek- Kalisz.
  
  
wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

KOLEJNE ZAWODY SENIOR�W NA STRZELNICY W PLESZEWIE

Rogalin    W dniu 14 marca 2016r. na strzelnicy Karczemka k/Pleszewa.
   Zarządy SEiRP, LOK i ZŻ WP zorganizowały już po raz czwarty

   Zawody Strzeleckie Weteran�w Służb Mundurowych.

   Do rywalizacji drużynowej zgłoszono 18 zespoł�w,
   natomiast o indywidualne trofea walczyło 28 zawodnik�w
   W zawodach uczestmniczyli też zaproszeni goście:
   Starosta, Burmistrz, Komendat Policji oraz przedstawiciele
   Zarząd�w Wojew�dzkich LOK, ZŻ WP i SEiRP.
  
  
wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

GNIEŹNIANIE NA WYCIECZCE

Rogalin    30 kwietnia 2016 roku członkowie gnieźnieńskiego koła SEiRP
   rozpoczęli sezon imprez plenerowych i wycieczek.

   Na początek była to wycieczka po Zamkach Wielkopolskich.

   Grupa zwiedziła Zamek w K�rniku i zesp�ł pałacowy Rogalin

   Wycieczke zakończono kilkugodzinnym piknikiem w gospodarstwie
   agroturystycznym w Krosienku pod Mosiną.   

więcej ...

__________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE ZER - SEiRP W POZNANIU

ZW
        W dniu 07 kwietnia 2016 roku w siedzibie ZW SEiRP w Poznaniu

        odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Ustalania Świadczeń
        Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW - KWP w Poznaniu,
  

wi�cej....

__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP W POZNANIU

ZW    W dniu 10 marca 2016 roku w Sali Tradycji KWP w Poznaniu

   odbyło się Posiedzenie Zarz�du Wojew�dzkiego SEiRP

   w pełnym składzie, oraz udziałem członkow W.K.R.

   Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli: gospodarz obiektu,
   Komendat Wojew�dzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński,
   Prezes Zarządu Gł�wnego SEiRP Zdzisław Czarnecki,
   Sekretarz Prezydium Zarządu Gł�wnego SEiRP Joanna Szczepańska,
   Pełnomocnik Komendanta mł.insp. Słewomir Gembara, oraz
   Przedstawiciel IPA i Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP z Piły

wi�cej....
__________________________________________________________________________________________

ZEBRANIE W POZNAŃSKIM KOLE SEiRP

Dz.K.    W dniu 8 marca 2016 roku Zarząd Koła SEiRP przy KWP w Poznaniu
   zorganizował zebranie członk�w.

   Zebranie to miało charkater szczeg�lnie uroczysty z dw�ch powod�w:
   1. Gościem specjalnym był Prezes Zarządu Wojew�dzkiego
   SEiRP w Poznaniu Ryszard Struglński.
   2. Zebranie odbyło się w Dniu Święta Kobiet.

   Panowie - uczestnicy zebrania wręczyli Paniom kwiaty,
   oraz złożyli im okolicznościowe życzenia.

więcej....

__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ KOBIET W GNIEŹNIE

Dz.K.    W dniu 8 marca 2016 roku zarząd gnieźnieńskiego koła zaprosił
   Panie - członkinie SEiRP do kawiarni na okolicznościowe spotkanie

   z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.


   Z zaproszenia skorzystało 12 Pań,kt�re od członk�w zarządu
   otrzymały kwiaty i usłyszały wiele ciepłych życzeń i podziękowań.

   Był r�wnież obiad, kawa, ciastko i oczywiście lampaka wina   

więcej ...

__________________________________________________________________________________________

DZIEŃ KOBIET W ŚRODZIE WILEKOPOLSKIEJ

KWP    W dniu 5 marca 2016 roku w restauracji �Wiedeńska� w Środzie Wlkp.
   odbyło się zebranie członk�w Koła SEiRP w Środzie Wlkp.

   To zebranie, miało charkater szczeg�lnie uroczysty, gdyż odbywało
   się w przeddzień Dnia Kobiet, oraz Świąt Wielkanocnych

   W zabraniu jako gość honorowy uczestniczył kol. Tomasz Gabała,
   oraz Henryk Głowacki były Komendant Powiatowy Milicji.
   Wymienieni otrzymali odznaczenia Zarządu Gł�wnego SEiRP,
   Przedstawiono sprawozdanie za 2015 roku i plany Koła na rok 2016.

wi�cej ....

________________________________________________________________________________________ZMIANA NA STANOWISKU SZEFA WIELKOPOLSKIEJ POLICJI

KWP    Szef MSWiA na wniosek KGP w dniem 10 lutego 2016r. powołał
   insp. Tomasza Trawińskiego na stanowisko Wielkopolskiego
   Komendanta Wojew�dziego Policji w Poznaniu


   W uroczystości powolania nowego Komendanta, uczystniczyły władze
   samorządowe wszystkich szczebli, przedstawiciele służb mundurowych
   wymiaru sprawiedliwości, instytucji wsp�łpracujących z policją, w tym
   nasz przedstawiciel, Prezes ZW SEiRP w Poznaniu Ryszard Strugliński,
   kt�ry w imieniu emeryt�w policyjnych złożył mianowanemu gratulację,
   a odchodzącemu insp.Rafałowi Batkowskiemu wręczył pamiątkowy
   grawerton w podziękowaniu za wieloletnią owocną wsp�łpracę..

wi�cej na stronie KWP
________________________________________________________________________________________

W GNIE�NIE ROZEGRANO KOLEJNY TURNIEJ W KARTY

Gniezno 2015    W dniu 07 lutego 2016r., Zarz�d gnie�nie�skiego ko�a zorganizowa�
   kolejny, ju� IV Zimowy Turniej Gry w "Ba�k�-Kopa"
   Zwi�zk�w i Stowarzysze� S�u�b Mundurowych


   Do przygotowanych 12 zielonych stolik�w zasiadło 48 graczyk�w
   W turniej uczestniczyli cz�onkowie SEiRP z Czarnkowa i Gniezna
   emerytowany stra�acy z Gniezna, oraz przyjaciele i sympatycy
   naszej organizacji z Kłecka i Janowca Wielkopolskiego.
   Zwycięzca otrzymał Puchar Komendanta Powiatowego Policji
   2 i 3 miejsca Puchary Prezesa SEiRP, a za miejsca 4-6 statuetki.

   Turniej zako�czy� si� wsp�lnym obiadem.
  
wi�cej na stronie internetowej SEiRP Gniezno


__________________________________________________________________________________________

POŻEGNANIE PRZECHODZĄCYCH NA EMERYTURĘ

ZW    W dniu 21 stycznia 2016 roku w Komendzie Wojew�dziej Policji
   w Poznaniu odbyło się kolejne

   Uroczyste pożegnanie funkcjonaruszy z Wielkopolski
   przechodzących na emeryturę


   W uroczystości tej, obok przedstawicieli Urzędu Wojew�dzkiego,
   Starostwa, Urzędu Miasta w Poznaniu, NZSZZ Policjant�w,
   uczesticzył Prezes Zarządu Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu,
   kol. Ryszard Strugliński.


wi�cej ....


__________________________________________________________________________________________

POSIEDZENIE ZW SEiRP W POZNANIU

ZW    W dniu 15 grudnia 2015r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się

   Posiedzenie Zarz�du Wojew�dzkiego SEiRP w Poznaniu

   w pełnym składzie, oraz udziałem członkow W.K.R.

   Uczestniczyli w nim: przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta
   Wojew�dzkiego Policji w Poznaniu - mł. insp. Sławomir Gembara,
   oraz członek prezydium Zarządu Gł�wnego SEiRP kol. Janusz Dagow.

   Spotkanie mia�o charakter szczeg�lnie uroczysty, ze wzgl�du
   na to, �e odbywa�o si� tu� przed �wi�tami Bo�ego Narodzenia.

wi�cej....


__________________________________________________________________________________________

Starsze wydarzenia ....

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl