Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Maj 2021 04:52:50
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
Krtki zarys historii SEiRP
Na pocztku 1990 r. wobec perspektywy rozwizania istniejcych Klubw Emerytw i Rencistw MSW 29.05.1990 r. na wsplnym posiedzeniu grup inicjatywnych ze Szczecina, Koszalina i Gorzowa Wlkp. powsta Komitet Zaoycielski „Stowarzyszenia Emerytw i Rencistw Resortu Spraw Wewntrznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Czoowym reprezentantem tej idei i pierwszym jej realizatorem by mjr w st. spocz. kol. Adam Chatliski ze Szczecina, za celem byo podjcie walki o utrzymanie, wczeniej nabytych uprawnie emerytalnych i zdobyczy socjalnych byych funkcjonariuszy i onierzy Resortu Spraw Wewntrznych. W dniu 16.07.1990 r. Sd Wojewdzki w Szczecinie wpisa do rejestru stowarzysze nasz organizacj.

Pierwszy Zjazd Delegatw odby si w dniu 22.11.1990 r. w Poznaniu. Wzio w nim udzia 60 (z 70 wybranych) delegatw z nstp. wojewdztw: bydgoskiego, elblskiego, gorzowskiego, kaliskiego, koszaliskiego, krakowskiego, lubelskiego, pilskiego, szczeciskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tarnobrzeskiego i toruskiego. Prezesem Zarzdu Gwnego zosta wybrany kol. Adam Chatliski a Wiceprezesami kol. Tadeusz Krakowiak (Gorzw Wlkp.) i kol. Ksawery Gabryszewski (Koszalin). Siedziba ZG znajdowaa si w Szczecinie. Stan ilociowy czonkw wynosi 2600 osb.

Od pocztku swej prezesowskiej dziaalnoci kol. A.Chatliski intensywnie zaj si organizacj dokumentaln stowarzyszenia, poczyni starania i uzyska zgod na wydawanie zawiadcze na znik kolejow, opracowa projekt odznaki organizacyjnej i sztandaru, ktry zosta wrczony w dniu 22.09.1994 r. przez wczesnego Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji Andrzeja Milczanowskiego.

Drugi Krajowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatw odby si w dniu 22.11.1994 r. w Warszawie. Wzio w nim udzia 103 (na 111 wybranych) delegatw. W skadzie Prezydium ZG nie dokonano istotnych zmian. Za piln potrzeb ZG uzna nawizanie bliskich kontaktw z NSZZ Policjantw i w dniu 04.07.1998 r. zostao zawarte porozumienie o wspdziaaniu.

W dniach 20 – 21.11.1998 r. w Legionowie odby si III Krajowy Zjazd Delegatw). Wzio w nim udzia 104 (na 122 wybranych) delegatw. Na Zjedzie dokonano zmian organizacyjnych (Prezesem ZG zosta wybrany pk w st. spocz. dr Jerzy yelewicz.) oraz czciowo statutowych dostosowujc go do reformy administracyjnej kraju.

Kolejny zjazd zaowocowa midzy innymi przeniesieniem siedziby ZG ze Szczecina do Warszawy, do obiektu MSWiA przy ul. Rakowieckiej. W czasie trwania kadencji, z uwagi na uchwalenie przez Sejm niekorzystnych ustaw dla sub mundurowych, z inicjatywy ZG, po zebraniu ponad 300 tys. podpisw, wystpiono do Sejmu z obywatelsk inicjatyw ustawodawcz. Sprawozdawc tego projektu w Sejmie by Prezes Jerzy yelewicz. Efektem tych stara byo midzy innymi przywrcenie modych policjantw i onierzy zawodowych do emerytalnego systemu mundurowego, moliwo doliczania do wysugi emerytalnej lat pracy po przejciu na emerytur, moliwo dorabiania bez ogranicze przez emerytw posiadajcych 75% podstawy wymiaru itp. Nie udao si, do chwili obecnej, przywrcenie waloryzacji pacowej emerytom i rencistom sub mundurowych.

V Zjazd Delegatw odby si w dniach 19 – 21.11.2006 r. w Biaobrzegach. By to zjazd pamitny dla naszej organizacji gdy zmieniono nazw na Stowarzyszenie Emerytw i Rencistw Policyjnych oraz prezesur powierzono kol. Zdzisawowi Czarneckiemu, o wiele modszemu od dotychczasowego prezesa. Ponadto pozbawiono nas siedziby ZG przy ul. Rakowieckiej lecz w wyniku stara uzyskano zgod na przeniesienie jej do budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej. Ta kadencja bya nacechowana intensywn prac na rzecz integracji sub mundurowych oraz konsolidacji emerytw sub policyjnych krajw ociennych. W wyniku tych dziaa powstaa Federacja Stowarzysze Sub Mundurowych (wojsko, policja, suba wizienna i stra poarna) oraz podpisanie indywidualnych umw z organizacjami emerytw policyjnych niektrych ssiednich pastw. W tym przypadku planuje si wsplne posiedzenie w miesicu kwietniu 2010 r. w celu utworzenia midzynarodowego zrzeszenia tych organizacji.

Ponadto w biecym roku Zarzd Gwny i Zarzdy Wojewdzkie wczyy si intensywnie w obron przed negatywnymi skutkami uchwalonej w miesicu styczniu br. ustawy o ponownym przeliczaniu emerytur lub rent dla niektrych osb pracujcych w przeszoci w subach specjalnych PRL. Wydatnej pomocy prawnej udzieliy nam NSZZ Policjantw oraz SLD, ktry w miesicu kwietniu br. spraw skierowa do Trybunau Konstytucyjnego z uwagi na niezgodno ustawy z Konstytucj RP i innymi ustawami.

W tym roku obchodzimy XXV LECIE naszej organizacji.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl