Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Maj 2021 04:55:04
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
ZW SEiRP w Poznaniu
WŁADZE ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO
SEIRP W POZNANIU

Wybrane na VI Zjeźnie Delegat�w w dniu 17.04.2018 roku

PREZEDIUM ZARZĄDU WOJEW�DZKIEGO

1. Jan Zachciał - Prezes Zarządu - Poznań
2. Zbigniew Gąsiorek - Wiceprezes - Kalisz
3. Jarosław Januszewski - Sekretarz - Poznań
4. Jerzy Świątkowski - Skarbnik - Poznan
5. Ryszard Koluśniewski - Członek - Kalisz
6. Henryk Kubik - Członek - Kalisz
7. Czesław Połka - Członek - Gniezno
8. Ryszard Strugliński - Członek - Poznań
9. Roman Wojciechowski - Członek - Kalisz

W�adze ZW SEiRP w Poznaniu


foto cz�onk�w Prezydium ZWZa : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl