Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Maj 2021 05:31:43
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
Nasze emerytury i renty
strona w budowe

Sprawy dot. naszych emerytur i rent
___________________________________________________________

Obowiązująca ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym wprowadzona w dniu 23 stycznia 2009r.


Podstawowe przepisy prawne dot. emerytw i rencistw policyjnych


Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym "DEZUBEKIZACYJNA"


Zmniejszone świadczenia emerytalne


Sąd Najwyższy o dezubekizacji.


Odpowiedz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 13 marca 2017r.

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl