Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Sierpie 2020 06:18:41
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
Posiedzenie Zarzdu Wojewdzkiego - Grudzie 2014

W dniu 15 grudnia 2014 r. w „Zotej Sali” restauracji „Wiedeska” w rodzie Wlkp. odbyo si

Uroczyste Posiedzenie Zarzdu Wojewdzkiego i WKR.

opatek 2014

Uczestniczyli w nim take zaproszeni gocie: Wiceprezes ZG SEiRP Kol. Pietryka Zdzisaw, Skarbnik ZG SEiRP
kol. Bartula Zdzisaw, przedstawiciel Komendanta Wojewdzkiego w Poznaniu m. insp. Sawomir Gembara
oraz koordynator d/s ubezpiecze „Emeryt 2009” kol. Ryszard Koluniewski.

opatek 2014

W czasie posiedzenia omwiono ostatnie wydarzenia jakie odbyy si w naszym Stowarzyszeniu a mianowicie:
VII Krajowy Zjazd Delegatw SEiRP jaki odby si w dniu 10 i 11 padziernika br., spotkanie czonkw
Prezydium ZW SEiRP z Wielkopolskim Komendantem Wojewdzkim Policji w Poznaniu insp. Rafaem Batkowskim
oraz przebiegiem posiedzenia Prezydium ZW SEiRP w Poznaniu, ktre odbyo si w dniu 29.10.br.

opatek 2014

Ponadto dyskusja toczya si na temat sposobu dotarcia do emerytw policyjnych w celu przedstawienia im dziaalnoci
naszego Stowarzyszenia i zachcenia do wspdziaania. Uzgodniono te uczestnictwo przedstawicieli ZW (prezes
i dwch wiceprezesw) w styczniowej naradzie subowej kierownictwa KWP z komendantami powiatowymi w celu
nawizania bliszej wsppracy, ktra owocowaaby zwikszeniem si stanu liczebnego czonkw stowarzyszenia.

opatek 2014

Podjto te uchwa o przyznaniu wyrnie dla osb dziaajcych aktywnie na rzecz emerytw i rencistw policyjnych.

opatek 2014

Posiedzenie zakoczono obiadem i podzieleniem si opatkiem oraz wsplnym zoeniem sobie ycze.

Galeria fotografiiZa : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl