Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Maj 2021 05:57:02
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
Zjazdy Woj. Delegat�w
__________________________________________________________________________________________

VI ZJAZD DELEGAT�W SEiRP WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

posiedzenie zw   W dniu 17 kwietnia 2018 roku
- do �rody Wielkopolskiej,
  zjechali delegaci wszystkich k�l terenowych SEiRP wojew�dztwa, aby
  podsumowa� dotychczasow� dzia�alno�� i wybra� nowe w�adze wojew�dzkie.

   - pełna relację ze zjazu wkrtce.
   -

Fotogaleria              Wi�cej na ten temat
__________________________________________________________________________________________

V ZJAZD DELEGAT�W SEiRP WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

posiedzenie zw   W dniu 16 maja 2014 roku
- do �rody Wielkopolskiej,
  zjechali delegaci wszystkich k�l terenowych SEiRP wojew�dztwa, aby
  podsumowa� dotychczasow� dzia�alno�� i wybra� nowe w�adze wojew�dzkie.

   W zje�dzie uczestniczyli te� zaproszeni go�cie:
   - Marian Chojka - Honorowy Prezes Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
   - Tadeusz D�bski - Prezes Zarz�du Okr�gowego SEiRP w Pile.
   - J�zef Go��biewski - przedstawiciel NSZZ Policjant�w.

Galerta fotografii              wiecej ....
__________________________________________________________________________________________

IV ZJAZD DELEGAT�W SEiRP WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

posiedzenie zw   W dniu 22 maja 2010 roku - do �rody Wielkopolskiej,
  zjechali delegaci wszystkich k�l terenowych SEiRP wojew�dztwa, aby
  podsumowa� dotychczasow� dzia�alno�� i wybra� nowe w�adze wojew�dzkie.

   W zje�dzie uczestniczyli te� zaproszeni go�cie:
   - Marian Chojka - Honorowy Prezes Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
   - Tadeusz D�bski - Prezes Zarz�du Okr�gowego SEiRP w Pile.
   -

Prezentacja fotografii              Wi�cej na ten temat ...
__________________________________________________________________________________________

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl