Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
Zarz�d Wojew�dzki SEiRP w Poznaniu
10 Maj 2021 04:56:19
Nawigacja
Strona gwna
Aktualnoci
Komunikaty-ogoszenia
Zarys historyczny
Zjazdy Woj. Delegatw
Skad Zarzdu Woj.
Koa terenowe
Ubezpieczenia na ycie
Nasze emerytury i renty
Druki do pobrania
Kontakt
Archiwum

Statut Stowarzyszenia

Zarzd Gwny SEiRP
Zarzd Okrgowy w Pile
Inne SEiRP
KWP w Poznaniu


Posiedze ZW 10.12.2019
NASZE KO�A W INTERNECIE
Ko�o w Gnie�nie
Ko�o w Kaliszu
Ko�o w Krotoszynie
Ko�o w Mi�dzychodzie
Ko�o w �rodzie Wlkp.
Ko�a SEiRP

___________________________________________________________________
Gniezno - Pierwsza Stolica Polski
KO�O NR 1 GNIEZNO

Prezes Zarz�du - Mariusz Jeewski - tel. 600 499 761

STRONA INTERNETOWA - e-mail:seirp.gniezno@wp.pl

Dy�ury Cz�onk�w Zarz�du Ko�a w ka�dy wtorek w godz. 9.00 -10.00
W Biurze Zarz�du - KPP Gniezno Blok B .


___________________________________________________________________
JARONIN
KO�O NR 2 JAROCIN

Prezes Zarz�du - Roman Kolanowski- tel. 513 103 347
Strony internetowej - brak
e-mail: romankolanowski@interia.pl

___________________________________________________________________
Kalisz - najstarsze miasta w Polsce
KO�O NR 3 KALISZ

Prezes Zarz�du - Zbigniew G�siorek - tel. 607 184 919
STRONA INTERNETOWA
e-mail: zgasiorek@wp.pl

Siedziba Zarz�du Ko�a: Kalisz - ul. Kordeckiego 34, pok. 210___________________________________________________________________
KROTOSZYN
KO�O NR 5 KROTOSZYNPrezes Zarz�du - Marek Twardowski - tel. 504 017 613
Strony internetowej - brak
e-mail: marektwardowski6@wp.pl


___________________________________________________________________

LESZNO
KO�O NR 6 LESZNOPrezes Zarz�du - Henryk Szał - tel. 601 853 724
Strony internetowej - brak
e-mail:


___________________________________________________________________

Mi�dzych�d KO�O NR 7 MI�DZYCH�D

Prezes Zarz�du - Ryszard Sulej - tel. 519 565 105
STRONA INTERNETOWA

e-mail: ryszardpmi@wp.pl

___________________________________________________________________
OSTR�W WIELKOPOLSKI
KO�O NR 8 OSTR�W WIELKOPOLSKI


Prezes Zarz�du - Roman Korzeniewski - tel. 607 328 664
Strony internetowej - brak
e-mail: banasikeugeniusz@wp.pl

___________________________________________________________________

OSTRZESZ�W KO�O NR 9 OSTRZESZ�W

Prezes Zarz�du - Jan G�ra - tel. 609 408 139
Strony internetowej - brak
e-mail: majowysad@wp.pl

___________________________________________________________________
PLESZEW
KO�O NR 10 PLESZEW


Prezes Zarz�du - Leopold Lis- tel. 502 940 271
Strony internetowej - brak
e-mail: leo022@vp.pl

___________________________________________________________________
POZNA�
KO�O NR 11 POZNA� KWP


Prezes Zarz�du - Michał Rychter - tel. 607 635 320
Strony internetowej - brak
e-mail: .

Dy�ury Cz�onk�w Zarz�du - w Biurze Zarz�du KWP przy Sekcji Socjelnej.
Poniedzałki w godz. 9.00-10.00 i czwartki 11.00-12.00


___________________________________________________________________

�REM
KO�O NR 14 �REM


Prezes Zarz�du - Zbigniew Hoppe - tel.
Strony internetowej - brak
e-mail: zbigi.1950@onet.pl

___________________________________________________________________
�RODA WIELKOPOLSKa
KO�O NR 15 �RODA WIELKOPOLSKA

Prezes Zarz�du - Stanis�aw Pruszy�ski - tel. 694 393 939
STRONA INTERNETOWA
e-mail: pruszynskistanislaw@wp.pl

___________________________________________________________________
Konin
KO�O NR 19 KONIN

Prezes Zarz�du - Roman Lewandowski - tel. 603 100 350
Strony internetowej - brak
e-mail: e-mail: roman1.lewandowski@neostada.pl

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie | okazjanazakupy.pl